سخنرانان کلیدی

پروفسور سید محسن حسینی
دانشمند برتر کشورهای جهان اسلام
دانشگاه تربیت مدرس

کمیته علمی کنفرانس

پروفسور ملاردی

پروفسور نبيد

پروفسور گودرزنیا

پروفسور رمضانی

پروفسور سجادی

مزایای شرکت در کنفرانس

امکان شرکت در کنفرانس به
صورت حضوری و غیرحضوری

صدور گواهی پذیرش و حضور
به زبان انگلیسی و فارسی به تعداد نویسندگان

داوری زود هنگام مقالات
دریافت گواهی موقت به صورت آنلاین

نمایه شدن مقالات در
پایگاههای معتبر علمی کشور
ISC و سیویلیکا

امکان انتشار مقالات
در مجلات معتبر بین الملی و داخلی
ISI و Scopus و…

شرکت در پنل های سخنرانی و استفاده از مباحث مطرح شده در سخنرانی و پوستر

ارتباط با اساتید و ایجاد روابط علمی و شغلی با سایر شرکت کنندگان همایش