سخنرانان کلیدی

دکتر محسن یوسفی فر

مدیر بخش تحقیقات پژوهش
American Liberty University

پروفسور سید محسن حسینی
دانشمند برتر کشورهای جهان اسلام
دانشگاه تربیت مدرس

کمیته علمی کنفرانس

پروفسور ملاردی

پروفسور نبيد

پروفسور گودرزنیا

پروفسور رمضانی

پروفسور سجادی

رییس کنفرانس

پروفسور گودرزنیا

دبیر علمی کنفرانس

پروفسور رمضانی

دبیر اجرایی کنفرانس

دکتر جلال حسینی

    نمایه مقالات برتر در سایت دانشگاه ALU آمریکا

مزایای شرکت در کنفرانس

امکان شرکت در کنفرانس به
صورت حضوری و غیرحضوری

صدور گواهی پذیرش و حضور
به زبان انگلیسی و فارسی به تعداد نویسندگان

داوری زود هنگام مقالات
دریافت گواهی موقت به صورت آنلاین

نمایه شدن مقالات در
پایگاههای معتبر علمی کشور
ISC و سیویلیکا

امکان انتشار مقالات
در مجلات معتبر بین الملی و داخلی
ISI و Scopus و…

شرکت در پنل های سخنرانی و استفاده از مباحث مطرح شده در سخنرانی و پوستر

ارتباط با اساتید و ایجاد روابط علمی و شغلی با سایر شرکت کنندگان همایش